Про журнал

Електронний журнал «Society and Security» заснований у жовтні 2023 року та видається Державним університетом «Житомирська політехніка». Журнал публікує наукові статті, присвячені проблемним питанням забезпечення безпеки суспільних відносин.

Метою існування журналу є сприяння швидкому розповсюдженню ґрунтовних досліджень у сфері забезпечення безпеки суспільних відносин. Журнал акцентує основну увагу на зміст і глибину дослідження, на власне бачення автора щодо вирішення поставлених проблемних питань.

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямами:

 • Державна безпека;
 • Економіка;
 • Міжнародне право;
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Національна безпека;
 • Політологія;
 • Право;
 • Правоохоронна діяльність;
 • Психологія;
 • Управління інформаційною безпекою.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Виходить  6 разів на рік.

ISSN 3041-1238

Відомості про державну реєстрацію: внесено до Державного Реєстру суб’єктів у сфері медіа (Рішення № 574 Протоколу № 8 Засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 29 лютого 2024 р.)

Ідентифікатор медіа: R40-02768

 

Процес рецензування

Кожна стаття проходить процес рецензування незалежним експертом, який є визнаним спеціалістом  у області знань згідно з тематикою поданої роботи та якого визначає відповідальний за випуск. Процедура рецензування є анонімною як для автора, так і для рецензента (стаття кодується – їй надається код та видаляються відомості про авторів).

Рецензенти надають свої висновки у письмовому вигляді, оцінюючи теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. В процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

 • відповідність теми статті науковому профілю журналу;
 • актуальність проблематики статті;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;
 • достатність обґрунтування основних результатів досліджень;
 • наявність елементів наукової новизни в них;
 • відображення у висновках результатів дослідження;
 • потреба у скороченні, видалені, розширенні чи переробленні деяких частин статті;
 • потрібність у деяких уточненнях з точки зору стилю, мови, використаної термінології;
 • достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

Термін підготовки рецензії узгоджується з відповідальним за випуск.

Рецензенти повідомляються про то, що отримані ними рукописи є інтелектуальною власністю автора.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Статті цього журналу безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.

Етичні норми

Редакційна колегія журналу „Society and Security”, видавцем якого є  Державний університет "Житомирська політехніка", рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) (http://publicationethics.org) та Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php).

Етичні зобов’язання редакторів журналу:

 • Усі статті, що подаються до публікації, проходять ретельний відбір та повинні бути передані на рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання автору.
 • Редактор повинен розглядати усі рукописи неупереджено, оцінюючи кожен незалежно від расової, релігійної чи національної належності, а також місця роботи та посади автора (авторів).
 • Редактор не повинен представляти стороннім особам жодної інформації щодо статті, її вмісту та авторства.
 • Після позитивного рішення редакційної колегії стаття друкується у фаховому видання та розміщується на відповідних електронних ресурсах. Статті з журналу або витяги з них можуть поширюватися по електронних мережах, але у таких випадках посилання на першоджерело є обов’язковим.
 • Редактор повинен шанувати інтелектуальну власність автора.

 

Етичні зобов’язання авторів:

 • Основний обов’язок автора полягає в наданні точного звіту про дослідження та в об’єктивному обговорення його значущості.
 • Автори повинні дотримуватися вимог до публікації.
 • Автори статей несуть відповідальність за зміст статей та факт їх публікації. Редакційна колегія має право вилучити статтю, якщо виявиться, що були порушені чиїсь права або загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті повідомляється автору.
 • Автор повинен цитувати ті праці, що здійснили визначальний вплив на сутність роботи.
 • Подаючи статтю для друку, автор підтверджує те, що стаття раніше не була надрукована й не розсилалася на розгляд до редакцій інших наукових видань та не містить плагіату.
 • Співавторами статті мають бути ті особи, які зробили значний внесок у представлену роботу й розділяють відповідальність за отримані результати.
 • У статті декількох авторів той автор, який подає статтю на розгляд редколегії, листується з редактором, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів щодо публікації в журналі.
 • Автори повинні гарантувати відсутність контрактних зобов’язань або міркувань власності, що могло б мати вплив на публікацію поданого рукопису.

 

Етичні зобов’язання рецензентів:

 • Всі члени редколегії є рецензентами.
 • Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, тематика, особливості рецензування, зауваження до автора, остаточне рішення щодо публікації тощо) не повідомляються нікому, крім авторів та рецензентів.
 • Рецензенти повинні пам’ятати, що отримані ними рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої статті до її опублікування.
 • Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень, що повинно супроводжуватися відповідними посиланнями.
 • Рецензент також повинен повідомити про конфлікт інтересів, що може вплинути на його думку про рукописи.