Іноземні інвестиції як фактор забезпечення економічної безпеки України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-14-20

Ключові слова:

платіжний баланс, інвестиційна привабливість, загрози, національна безпека, економічна безпека, інвестиційна безпека, іноземні інвестиції

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи понять «безпека», «національна безпека», «економічна безпека», «інвестиційна безпека» та взаємозв’язки в системі складових національної безпеки держави. Визначено необхідність залучення іноземних інвестицій з урахуванням економічної безпеки. Запропоновано авторське розуміння дефініції «інвестиційна безпека у сфері іноземного інвестування». Здійснено характеристику національних інтересів у сфері інвестиційної безпеки, визначено напрями формування системи її забезпечення. Виявлено джерела загроз залучення іноземних інвестицій для вітчизняної економіки. Досліджено динаміку платіжного балансу за фінансових рахунком та обсяги прямих іноземних інвестицій за 2014–2023 рр., що дає уявлення про інвестиційний клімат країни. Варто звернути увагу на значення показника інвестиційної привабливості України, яке від початку повномасштабної військової агресії є найменшим за останнє десятиліття. Це свідчить про те, що інвестиційний клімат в Україні не сприяє зростанню обсягу іноземних інвестицій. Зосереджено увагу на аналізі основних індикаторів інвестиційної безпеки, зокрема індексі інвестиційної привабливості та відношенні чистого приросту ПІІ до рівня ВВП. З’ясовано, що з 2016 року переважно спостерігається дефіцит платіжного балансу, а також частка нагромадження прямих інвестицій у співвідношенні до ВВП не досягає рівня порогового значення індикатора. Виділено, що окрім загальнодержавних факторів безпеки існують, ті які залежать безпосередньо від діяльності суб’єктів господарювання, зокрема рівень оперативності обліково-аналітичного забезпечення іноземних інвестицій. Визначено основні напрями забезпечення економічної безпеки у процесі залучення іноземного капіталу.

Посилання

Aktualni vyklyky ta zahrozy ekonomichnii bezpetsi Ukrainy v umovakh voiennoho stanu (2023), ekspertno-analitychna dopovid, [Online], available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/executive-1.pdf

Baranovskyi, O.I. and Moroz, M.O. (2017), «Investytsiina skladova finansovoi bezpeky», Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, Issue 1, pp. 46–59, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_9

Viter, V.A. and Tsal-Tsalko, Yu.S. (2024), «Suchasnyi stan i tendentsii rozvytku inozemnoho investuvannia v ekonomiku Ukrainy v umovakh intehratsii do YeS», Investytsii: praktyka ta dosvid, No. 2, pp. 168–176, [Online], available at: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/2818/2854

Viter, V.A. (2023), «Tendentsii, problemy ta perspektyvy zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy», Suchasni vyklyky staloho rozvytku biznesu, tezy vystupiv IV Mizhnar.nauk.-prakt. konf., Zhytomyrska politekhnika, Zhytomyr, pp. 30–31, [Online], available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/full-text.pdf

«Investytsii v Ukrainu: popry viinu, biznes-lidery bachat perspektyvy», 24 Biznes, [Online], available at: https://24tv.ua/business/investitsiyniy-potentsial-ukrayini-biznes-lideri-otsinyuyut-perspektivi_n2460476

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy (2013), Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, Nakaz No. 1277 vid 29.10.2013, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text

Minfin (2022), Nominalnyi VVP Ukrainy z 2002 po 2022 rr., [Online], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

Verkhovna Rada Ukrainy (2020), Pro zdiisnennia inozemnykh investytsii u subiekty hospodariuvannia, shcho maiut stratehichne znachennia dlia natsionalnoi bezpeky Ukrainy, Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy, [Online], available at: https://ips.ligazakon.net/document/GI04232A?an=3

Verkhovna Rada Ukrainy (2003), Pro osnovy natsionalnoi bezpeky, Zakon Ukrainy No. 964 IV vid 19.06.2003, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96415#Text

Natsionalnyi bank Ukrainy, Statystyka zovnishnoho sektoru, [Online], available at: https://bank.gov.ua/files/ES/IIP_q.pdfі

Yurchyshyn, V. (2023), «Zaluchennia dobrochesnykh investytsii», Tsentr Rozumkova, [Online], available at: https://razumkov.org.ua/images/2023/12/05/2023-PAKT-8.pdf

Список використаної літератури:

Актуальні виклики та загрози економічній безпеці України в умовах воєнного стану : експертно-аналітична доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/executive-1.pdf.

Барановський О.І. Інвестиційна складова фінансової безпеки / О.І. Барановський, М.О. Мороз // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – Вип. 1. – С. 46–59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_9.

Вітер В.А. Сучасний стан і тенденції розвитку іноземного інвестування в економіку України в умовах інтеграції до ЄС / В.А. Вітер, Ю.С. Цаль-Цалко // Інвестиції: практика та досвід. – 2024. – № 2. – С. 168–176 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/2818/2854.

Вітер В.А. Тенденції, проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України / В.А. Вітер // Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу : тези виступів ІV Міжнар.наук.-практ. конф. – Житомир : Житомирська політехніка, 2023. – С. 30–31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/full-text.pdf.

Інвестиції в Україну: попри війну, бізнес-лідери бачать перспективи / 24 Бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://24tv.ua/business/investitsiyniy-potentsial-ukrayini-biznes-lideri-otsinyuyut-perspektivi_n2460476.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.

Номінальний ВВП України з 2002 по 2022 рр. / Мінфін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/.

Про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України : Пояснювальна записка до проекту Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/GI04232A?an=3.

Про основи національної безпеки : Закон України № 964 IV від 19.06.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96415#Text.

Статистика зовнішнього сектору / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/files/ES/IIP_q.pdfі.

Юрчишин В. Залучення доброчесних інвестицій / В.Юрчишин // Центр Розумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://razumkov.org.ua/images/2023/12/05/2023-PAKT-8.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Вітер, В., & Вітер, С. (2024). Іноземні інвестиції як фактор забезпечення економічної безпеки України. Society and Security, (1(2), 14–20. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-14-20

Номер

Розділ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ