Соціальні мережі як ефективний засіб просування бізнесу у світі

Автор(и)

  • Анастасія Яцківська Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-34-39

Ключові слова:

інтернет, соціальні мережі, Social Media Marketing

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти використання SM, як ефективного способу просування бізнесу. Розглянуто дані користування соціальними мережами. Останнім часом маркетингові комунікації набули нового напрямку діяльності. Глобальне поширення соціальних медіа, особливо соціальних мереж, призвело до зростання онлайн-конкуренції серед компаній. Традиційні медіа-канали, такі як зовнішня реклама, друковані видання, телебачення тощо, в основному використовуються для інформування споживачів про нові продукти та їх виняткову якість. Однак сьогодні, з розвитком медіа, Інтернет-реклама зайняла лідируючу позицію та пропонує більш різноманітні можливості для залучення нових клієнтів. Оскільки суспільство почало віддавати пріоритет комунікації в онлайн-просторі, компанії, щоб не втрачати з поля зору свою цільову аудиторію – споживачів, почали шукати нові засоби комунікації. Ось чому соціальні мережі все частіше використовуються компаніями як основний інструмент комунікації. Розвиток Інтернет-технологій, нові бізнес-процеси сприяли появі окремого напрямку в бізнес-маркетингу – Social Media Marketing (SMM).

Посилання

We are social, official website, [Online], available at: https://wearesocial.com/uk/

Augustin, U. and Yazdanifard, A.R., «The Review of Online Social Media Marketing Evolution and Consumer Related Behaviour in Recent Year’s By», ResearchGate, [Online], available at: http://surl.li/gaqke

«Average time spent on social media in 2022 (by platform)», [Online], available at: http://surl.li/gaqil

«Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2023», Statistic, [Online], available at: https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/

DataReportal, official website, [Online], available at: https://datareportal.com/

«Digital 2023: global overview report», [Online], available at: http://surl.li/gaqmv

«How To Use The P.O.S.T Method To Create Your Social Media Plan», Crayons & Marketers, [Online], available at: http://surl.li/gaqkf

«It’s how you monitor, understand and influence the world around you», [Online], available at: http://surl.li/gaqjh

«Local SEO Statistics to Improve Your 2023 Strategy», [Online], available at: http://surl.li/gaqnb

«Our compilation of the latest social media statistics of consumer adoption and usage of social networking platforms», [Online], available at: http://surl.li/dwhsm

Pourkhania, A., Abdipoura, Kh., Bahera, B. and Moslehpour, M. (2019), «The impact of social media in business growth and performance: A scientometrics analysis», International Journal of Data and Network Science», No. 3, pp. 223–244.

Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J.J. et al. (2022), «Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo», International Journal of Information Management, Vol. 63, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466.

«Social Media Marketing for Businesses», [Online], available at: http://surl.li/dquks

«State Of Social 2019», [Online], available at: http://surl.li/gaqml

«The State of Social 2018 Report: Your Guide to Latest Social Media Marketing Research», [Online], available at: http://surl.li/gaqmr

«Top 15 Most Popular Social Networking Sites and Apps», DreamGrow, 2023, [Online], available at: http://surl.li/gaqkr

Trattner, C. and Kappe, F. (2013), «Social Stream Marketing on Facebook: A Case Study», International Journal of Social and Humanistic Computing, Vol. 2 (1).

Kasianenko, M.M. (2020), «SMM: perevahy ta nedoliky», Science, research, development, No. 28, pp. 51–54, [Online], available at: http://surl.li/gaqnm

Redka, V.S. (2020), «Perevahy ta nedoliky SMM», Vyklyky ta shliakhy stabilizatsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh, рр. 115–117.

«Reitynh populiarnosti sotsialnykh merezh v Ukraini» (2019), [Online], available at: http://surl.li/gaqle

«Osnovni metryky ta KPI v internet-marketynhu», Idea Digital Agency, [Online], available at: http://surl.li/gaqlj

Shtal, T.V. and Dmytriiev, H.B. (2019), «SMM yak suchasni tekhnolohii marketynhu», Biznes Inform, [Online], available at: http://surl.li/gaqld

Список використаної літератури:

We are social : official website [Electronic resource]. – Access mode : https://wearesocial.com/uk/.

Augustin U. The Review of Online Social Media Marketing Evolution and Consumer Related Behaviour in Recent Yearʼs By / U.Augustin, R.Yazdanifard // ResearchGate [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqke.

Average time spent on social media in 2022 (by platform) [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqil.

Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2023 / Statistic [Electronic resource]. – Access mode : https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/.

DataReportal : official website [Electronic resource]. – Access mode : https://datareportal.com/.

Digital 2023: global overview report [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqmv.

How To Use The P.O.S.T Method To Create Your Social Media Plan / Crayons & Marketers [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqkf.

It’s how you monitor, understand and influence the world around you [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqjh.

Local SEO Statistics to Improve Your 2023 Strategy [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqnb.

Our compilation of the latest social media statistics of consumer adoption and usage of social networking platforms [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/dwhsm.

The impact of social media in business growth and performance: A scientometrics analysis / A.Pourkhania, Kh.Abdipoura, B.Bahera, M.Moslehpour // International Journal of Data and Network Science. – 2019. – № 3. – Р. 223–244.

Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo / S.Kraus, S.Durst, J.J. Ferreira and other // International Journal of Information Management. – 2022. – Vol. 63. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466.

Social Media Marketing for Businesses [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/dquks.

State Of Social 2019 [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqml.

The State of Social 2018 Report: Your Guide to Latest Social Media Marketing Research [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqmr.

Top 15 Most Popular Social Networking Sites and Apps / DreamGrow. – 2023 [Electronic resource]. – Access mode : http://surl.li/gaqkr.

Trattner C. Social Stream Marketing on Facebook: A Case Study / C.Trattner, F.Kappe // International Journal of Social and Humanistic Computing. – 2013. – Vol. 2 (1).

Касьяненко М.М. SMM: переваги та недоліки / М.М. Касьяненко // Science, research, development. – 2020. – № 28. – С. 51–54 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/gaqnm.

Редька В.С. Переваги та недоліки SMM / В.С. Редька // Виклики та шляхи стабілізації соціально-економічного розвитку України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – 2020. – С. 115–117.

Рейтинг популярності соціальних мереж в Україні. – 2019 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/gaqle.

Основні метрики та KPI в інтернет-маркетингу / Idea Digital Agency [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/gaqlj.

Шталь Т.В. SMM як сучасні технології маркетингу / Т.В. Шталь, Г.Б. Дмитрієв // Бізнес Інформ. – 2019 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/gaqld.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Яцківська, А. (2024). Соціальні мережі як ефективний засіб просування бізнесу у світі. Society and Security, (1(2), 34–39. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-34-39

Номер

Розділ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ