Становлення та розвиток відповідальності за підробку грошей та документів: історико-правовий аналіз зарубіжного досвіду

Автор(и)

  • Тетяна Барановська Державний університет «Житомирська політехніка», Україна http://orcid.org/0000-0002-6471-5932
  • Станіслав Соха Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-69-73

Ключові слова:

фальшивомонетництво; підробка документів; цінні папери; історія; економіка; соціальні наслідки; технологічний прогрес; міжнародний характер; боротьба; правові механізми; глобалізація; стратегії

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню становлення та розвитку відповідальності за підробку грошей та документів, а саме історико-правовому аналізу зарубіжного досвіду. Розглянуто види злочинності, які мають давню історію, що співпадає з появою перших грошових знаків та документів. Підкреслено усвідомлення небезпечності фальшивомонетництва та підробки документів і цінних паперів, що з часом призвело до посилення правових механізмів контролю за цими явищами та до вдосконалення технологій виготовлення грошових знаків і документів для запобігання їхньої підробки. Зокрема, досліджено, що у різні історичні епохи та країни методи боротьби з цими явищами були різними, враховуючи політичні та економічні умови. Висвітлено історичний контекст феномену фальшивомонетництва та підробки документів і цінних паперів, розкрито різноманітність підходів у різних культурно-історичних обставинах. Наведено приклади середньовічних Англії та Франції, коли влада над монетарними системами була централізованою, вищі посадові особи часто несли відповідальність за цілісність грошових знаків, внаслідок чого прості майстри та ремісники, які підробляли монети, зазнавали суворих покарань. Виявлено, що у Німеччині, з її феодальною роздрібненістю, боротьба з фальшивомонетництвом була менш систематизованою та стосувалася переважно місцевого рівня. Однак, необхідність постійного вдосконалення та координації заходів протидії підробки грошей залишається актуальною і в сучасних умовах. Стаття закликає до спільних міжнародних зусиль у боротьбі з фальшивомонетництвом, яке стало міжнародною загрозою для грошових систем світу.

Посилання

Viriaskin, S., «Metody borotby z pidrobnykamy hroshei u serednovichnii Yevropi», Ukraina finansova, informatsiino-analitychnyi portal Ukrainskoho ahentstva finansovoho rozvytku, [Online], available at: https://ufin.com.ua/analit_mat/drn/016.htm

Hlynianyi, V.P. (2009), Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain, navch. posib., 6th ed., Istyna, Kyiv, 768 p.

Bandurka, O.M. (ed.) (2020), Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain, pidruchnyk, Maidan, Kharkiv, 618 p.

Honcharenko, V.D. (ed.) (2002), Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain, khrestomatiia, Vydavnychyi dim, Kyiv, 714 p.

Marko, S.I. (2009), Kryminalno-pravova kharakterystyka vyhotovlennia, zberihannia, prydbannia, perevezennia peresylannia, vvezennia v Ukrainu z metoiu zbutu abo zbutu pidroblenykh hroshei, derzhavnykh tsinnykh paperiv chy biletiv derzhavnoi loterei, Ph.D. Thesis of dissertation, Lviv, 220 p.

Marko, S.I. (2005), «Mizhnarodna spivpratsia v borotbi z falshyvomonetnytstvom», Teoretyko-prykladni problemy protydii orhanizovanii zlochynnosti ta zlochynam terorystychnoi spriamovanosti, materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 8–9 kvitnia, LIuI MVS Ukrainy, Lviv, Part 2, pp. 273–276.

Marko, S.I. (2005), «Falshyvomonetnytstvo: istoryko-pravovi aspekty», Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav Ukrainy, No. 1, pp. 311–320.

Varnalii, Z.S. (ed.) (2006), Tinova ekonomika: sutnist, osoblyvosti ta shliakhy lehalizatsii, NISD, Kyiv, 576 p.

Список використаної літератури:

Віряскін С. Методи боротьби з підробниками грошей у середньовічній Європі / С.Віряскін // Україна фінансова : інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ufin.com.ua/analit_mat/drn/016.htm.

Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В.П. Глиняний. – 6-те вид. – Київ : Істина, 2009. – 768 с.

Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / за заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків : Майдан, 2020. – 618 с.

Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія / за ред. В.Д. Гончаренко. – Київ : Видавничий дім, 2002. – 714 с.

Марко С.І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї : дис. … к.ю.н. / С.І. Марко. – Львів, 2009. – 220 с.

Марко С.І. Міжнародна співпраця в боротьбі з фальшивомонетництвом / С.І. Марко // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квітня. – Львів : ЛЮІ МВС України, 2005. – Ч. 2. – С. 273–276.

Марко С.І. Фальшивомонетництво: історико-правові аспекти / С.І. Марко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 1. – С. 311–320.

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / за ред. З.С. Варналія. – Київ : НІСД, 2006. – 576 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Барановська, Т., & Соха, С. (2024). Становлення та розвиток відповідальності за підробку грошей та документів: історико-правовий аналіз зарубіжного досвіду. Society and Security, (1(2), 69–73. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-69-73

Номер

Розділ

ПРАВО ТА ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ