Агресивне податкове планування як загроза національній безпеці

Автор(и)

  • Віталій Бутузов Державний університет «Житомирська політехніка», Україна
  • Тарас Власюк Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-8288-7693
  • Дмитро Захаров Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-3423-0093

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-113-118

Ключові слова:

безпека, фіскальна політика, податкові зобов’язання, трансфертне ціноутворення, агресивне податкове планування

Анотація

У статті проводиться дослідження стратегій агресивного податкового планування як загрози для державної безпеки. Практики агресивного податкового планування стають все більш поширеними. Це становить багатогранні виклики фіскальній політиці, економічній стабільності та національній безпеці. Проводячи комплексний аналіз застосованих стратегій, економічних наслідків і потенційних політичних заходів, це дослідження має на меті надати інформацію про складний механізм ухилення від сплати податків. В статті розглянуто різні стратегії, які використовують компанії в агресивному податковому плануванні. Ці стратегії охоплюють офшорні податкові гавані, маніпулювання трансфертним ціноутворенням, переміщення роялті, «тонку капіталізацію» та відстрочку сплати податків, кожна з яких використовує юридичні нюанси для мінімізації податкових зобов’язань. Дослідження вивчає економічні наслідки агресивного податкового планування, зосереджуючись на значних втратах доходів урядів у всьому світі. Розмивання податкових надходжень через агресивне податкове планування зменшує спроможність держав фінансувати основні державні послуги, сприяючи дефіциту бюджету та економічній нестабільності. Крім того, це породжує матеріальну нерівність, сприяє соціальним заворушенням і ставить під загрозу здатність нації вирішувати проблеми національної безпеки. Розбираючи ці економічні наслідки, це дослідження підкреслює нагальність розгляду агресивного податкового планування як питання фіскальної та національної безпеки.

Посилання

Brekhov, S.S., Korotun, V.I., Sushkova, O.Ie. et al. (2017), Protydiia ahresyvnomu podatkovomu planuvanniu v Ukraini, Universytet DFS Ukrainy, Irpin, 108 p.

Brekhov, S.S., Proskura, K.P. and Sushkova, O.Ie. (2017), «Systema indykatoriv ryzykiv ahresyvnoho podatkovoho planuvannia», Ekonomichnyi analiz, Vol. 27, No. 1, pp. 107–119.

Vatamaniuk, O.S. (2018), «Ahresyvne podatkove planuvannia: nehatyvni naslidky ta napriamy protydii», Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu, No. 1, рр. 153–158, [Online], available at: https://economics-msu.com.ua/en/journals/tom-5-1-2018/agresivne-podatkove-planuvannya-negativni-naslidki-ta-napryami-protidiyi

Kasperovych, Yu.V. (2017), Mizhnarodnyi dosvid borotby z ukhylenniam vid opodatkuvannia ta rozmyvanniam podatkovoi bazy: vysnovky ta retsepty dlia Ukrainy, [Online], available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/mizhnar_dosv-1761d.pdf

Almunia, M. and Lopez-Rodriguez, D. (2018), «Under the radar: The effects of monitoring firms on tax compliance», Economic Policy, No. 10 (1), рр. 1–38.

Blouin, J. (2014), «Defining and measuring tax planning aggressiveness», National Tax Journal, No. 67 (4), рр. 875–899.

Kubick, T.R., Lynch, D.P., Mayberry, M.A. and Omer, T.C. (2016), «The effects of regulatory scrutiny on tax avoidance: An examination of SEC comment letters», The Accounting Review, No. 91 (6), рр. 1751–1780.

Lenz, H. (2020), «Aggressive Tax Avoidance by Managers of Multinational Companies as a Violation of Their Moral Duty to Obey the Law: A Kantian Rationale», J Bus Ethics, No. 165, рр 681–697, doi: 10.1007/s10551-018-4087-8.

Li, W., Pittman, J.A. and Wang, Z.T. (2019), «The determinants and consequences of tax audits: Some evidence from China», The Journal of the American Taxation Association, Issue 41 (1), рр. 91–122.

OECD (2018), Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, Paris, [Online], available at: www.oecd.org/tax/exchange-of-information/ model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.pdf

OECD (2022), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/0e655865-en.

OECD (2020), Inclusive framework on BEPS. Progress Report July 2019 – July 2020, [Online], available at: https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2019-july-2020.pdf

Preuss, L. (2012), «Corporate Tax Avoidance», Corporate social responsibility: A research handbook, 112 р.

Schreiber, U. (2013), «International Company Taxation», Springer Texts in Business and Economics, Springer, Berlin, Heidelberg, doi: 10.1007/978-3-642-36306-1_1.

West, A. (2017), «Multinational tax avoidance: Virtue ethics and the role of accountants», Journal of Business Ethics, doi: 10.1007/s10551-016-3428-8.

Список використаної літератури:

Протидія агресивному податковому плануванню в Україні / С.С. Брехов, В.І. Коротун, О.Є. Сушкова та ін. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. – 108 с.

Брехов С.С. Система індикаторів ризиків агресивного податкового планування / С.С. Брехов, К.П. Проскура, О.Є. Сушкова // Економічний аналіз. – 2017. – Т. 27. – № 1. – С. 107–119.

Ватаманюк О.С. Агресивне податкове планування: негативні наслідки та напрями протидії / О.С. Ватаманюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2018. – № 1. – С. 153–158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://economics-msu.com.ua/en/journals/tom-5-1-2018/agresivne-podatkove-planuvannya-negativni-naslidki-ta-napryami-protidiyi.

Касперович Ю.В. Міжнародний досвід боротьби з ухиленням від оподаткування та розмиванням податкової бази: висновки та рецепти для України / Ю.В. Касперович. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/mizhnar_dosv-1761d.pdf.

Almunia M. Under the radar: The effects of monitoring firms on tax compliance / M.Almunia, D.Lopez-Rodriguez // Economic Policy. – 2018. – № 10 (1). – Р. 1–38.

Blouin J. Defining and measuring tax planning aggressiveness / J.Blouin // National Tax Journal. – 2014. – № 67 (4). – Р. 875–899.

The effects of regulatory scrutiny on tax avoidance: An examination of SEC comment letters / T.R. Kubick, D.P. Lynch, M.A. Mayberry, T.C. Omer // The Accounting Review. – 2016. – № 91 (6). – Р. 1751–1780.

Lenz H. Aggressive Tax Avoidance by Managers of Multinational Companies as a Violation of Their Moral Duty to Obey the Law: A Kantian Rationale / H.Lenz // J Bus Ethics. – 2020. – № 165. – Р. 681–697. DOI: 10.1007/s10551-018-4087-8.

Li W. The determinants and consequences of tax audits: Some evidence from China / W.Li, J.A. Pittman, Z.T. Wang // The Journal of the American Taxation Association. – 2019. – Issue 41 (1). – P. 91–122.

Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures / OECD. – Paris, 2018 [Electronic resource]. – Access mode : www.oecd.org/tax/exchange-of-information/ model-mandatory-disclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore- structures.pdf.

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. – Paris : OECD Publishing, 2022. DOI: 10.1787/0e655865-en.

OECD Inclusive framework on BEPS. Progress Report July 2019 – July 2020. – 2020 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2019-july-2020.pdf.

Preuss L. Corporate Tax Avoidance / L.Preuss // Corporate social responsibility: A research handbook. – 2012. – 112 р.

Schreiber U. International Company Taxation / U.Schreiber // Springer Texts in Business and Economics. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-642-36306-1_1.

West A. Multinational tax avoidance: Virtue ethics and the role of accountants / A.West // Journal of Business Ethics. – 2017. DOI: 10.1007/s10551-016-3428-8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Бутузов, В., Власюк, Т., & Захаров, Д. (2024). Агресивне податкове планування як загроза національній безпеці. Society and Security, (1(2), 113–118. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-113-118

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ