Міжнародно-правовий механізм розвитку урбанізованих територій: причини, еволюція, наслідки (закінчення)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-99-112

Ключові слова:

урбанізація; урбанізовані території; безпека; національна безпека

Анотація

У даній публікації ідентифіковано наслідки урбанізації та обґрунтовано їх вплив на безпеку урбанізованих територій та безпеку життєдіяльності жителів таких територій. Також визначено, що Наслідки урбанізації становлять загрозу для системи національної безпеки, безпеки урбанізованої території та безпеки життєдіяльності жителів таких територій. У свою чергу, безпека урбанізованої території є складовою національної безпеки, а безпека життєдіяльності містян – ключовим елементом як системи безпеки урбанізованої території, так і системи національної безпеки в цілому. Система публічного управління загалом та процеси формування і реалізації державної політики зокрема, фокусуючись на потребах, інтересах, правах та свободах громадян, їх здоров’ї та житті як найвищої соціальної цінності, у контексті розробки стратегії подолання негативних наслідків урбанізації, забезпечення розвитку і гарантування безпеки урбанізованих територій, необхідно враховувати особливості складових елементів системи національної безпеки та безпеки урбанізованої території.

Посилання

Biriukov, D.S. (2013), «Tekhnohenni ta ekolohichni problemy urbanizatsii», Stratehichni priorytety, Issue 2, pp. 135–141.

Bondarenko, O.V. (2022), «Klasyfikatsiia kryzovykh sytuatsii na urbanizovanii terytorii, yaki zahrozhuiut derzhavnii bezpetsi», Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii, No. 11 (13), pp. 23–31.

Boreiko, N.M. and Paranytsia, S.P. (2020), «Sotsialna bezpeka yak potentsial rozvytku rehionu Ukrainy», Ekonomika ta derzhava, No. 5, рр. 123–126.

Breus, S.V. (2014), «Problemy zabezpechennia prodovolchoi bezpeky yak skladovoi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy», Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, No. 1 (65), рр. 476–481.

Hukalova, I.V. (2018), «Yakist zhyttia yak tsilovyi imperatyv kontseptsii miskoho rozvytku: vysnovky dlia Ukrainy», Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, No. 1, рр. 30–38.

Verkhovna Rada Ukrainy (1985), Ievropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia, Mizhnarodnyi dokument vid 15.10.1985 r., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Zasadko, V.V. (2016), Ekonomichna bezpeka urbanizovanykh terytorii Ukrainy, monohrafiia, NISD. NNVK «ATB», K., 360 р.

Kirin, R.S. (2022), «Pravovi instrumenty realizatsii stratehichnykh napriamiv rozvytku systemy ekolohichnoi bezpeky mista: mizhnarodnyi ta yevropeiskyi rivni», Economics and Law, Issue 2 (65), pp. 39–55.

«Novyi miskyi poriadok dennyi» (2016), Habitat 3, [Online], available at: https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/

Romanovska, Yu.A. (2019), «Misto yak obiekt sotsialno-ekonomichnoi bezpeky», Problemy ekonomiky, No. 3 (41), рр. 171–177.

Serhiienko, L.V. (2017), Vprovadzhennia tsyrkuliarnoi ekonomiky v Ukraini: derzhavno-upravlinskyi aspect, Ph.D. Thesis of dissertation, 25.00.02, Chernihiv, 265 р.

Sheludko, L.V. (2018), «Urbanizatsiia yak vyklyk prodovolchii bezpetsi krainy», Ekonomichnyi visnyk universytetu, No. 39, pp. 121–128.

Boulding, K. (1965), Earth as a Space Ship, University of Colorado at Boulder Libraries, p. 3.

Boulding, K. (1966), «The Economics of the Coming Spaceship Earth», Environmental Quality in a Growing Economy, [Online], available at: http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/THOC/Readings/Bouldin g_SpaceshipEarth.pdf

Carson, R. (1962), Silent Spring, Houghton Mifflin, USA, 155 p.

«Global Plan of Action: Strategies for Implementation: The Habitat Agenda» (1996), Istanbul Declaration on Human Settlements (14 June 1996), United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), UN Documents: Gathering a body of global agreements, [Online], available at: http://www.un-documents.net/ha-4.htm

«Istanbul Declaration on Human Settlements» (1996), United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), UN Documents: Gathering a body of global agreements, [Online], available at: http://www.un-documents.net/ist-dec.htm

Osypenko, Е. (2021), «International regulation of sustainable urban development», SWorldJournal, Vol. 2, pp. 38–47.

«Sustainable Development Goals Cities: Programme» (2022), United Nations Human Settlements Programme (Habitat), [Online], available at: https://unhabitat.org/programme/sustainable-development-goals-cities

«The Habitat Agenda. Istanbul Declaration on Human Settlements (14 June 1996)», United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), UN Documents: Gathering a body of global agreements, [Online], available at: http://www.un-documents.net/hab-ag.htm

«The Manifesto for Cities: World Urban Campaign» (2012), United Nations Human Settlements Programme (Habitat), [Online], available at: https://www.worldurbancampaign.org/resources

Urban Data: Data and Analytics (2022), United Nations Human Settlements Programme (Habitat), [Online], available at: https://unhabitat.org/knowledge/data-and-analytics

Список використаної літератури.

Бірюков Д.С. Техногенні та екологічні проблеми урбанізації / Д.С. Бірюков // Стратегічні пріоритети. – 2013. – Вип. 2. – С. 135–141.

Бондаренко О.В. Класифікація кризових ситуацій на урбанізованій території, які загрожують державній безпеці / О.В. Бондаренко // Наукові інновації та передові технології. – 2022. – № 11 (13). – С. 23–31.

Борейко Н.М. Соціальна безпека як потенціал розвитку регіону України / Н.М. Борейко, С.П. Параниця // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 123–126.

Бреус С.В. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки як складової економічної безпеки України / С.В. Бреус // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2014. – № 1 (65). – С. 476–481.

Гукалова І.В. Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України / І.В. Гукалова // Український географічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 30–38.

Європейська хартія місцевого самоврядування / Верховна Рада України ; Міжнародний документ від 15.10.1985 р. [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text.

Засадко В.В. Економічна безпека урбанізованих територій України : монографія / В.В. Засадко. – К. : НІСД. ННВК «АТБ», 2016. – 360 с.

Кірін Р.С. Правові інструменти реалізації стратегічних напрямів розвитку системи екологічної безпеки міста: міжнародний та європейський рівні / Р.С. Кірін // Economics and Law. – 2022. – Вип. 2 (65). – С. 39–55.

Новий міський порядок денний / Habitat 3. – 2016 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/.

Романовська Ю.А. Місто як об’єкт соціально-економічної безпеки / Ю.А. Романовська // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 171–177.

Сергієнко Л.В. Впровадження циркулярної економіки в Україні: державно-управлінський аспект : дис. ... канд. наук з державного управління : 25.00.02 / Л.В. Сергієнко. – Чернігів, 2017. – 265 с.

Шелудько Л.В. Урбанізація як виклик продовольчій безпеці країни / Л.В. Шелудько // Економічний вісник університету. – 2018. – № 39. – С. 121–128.

Boulding K. Earth as a Space Ship / K.Boulding. – University of Colorado at Boulder Libraries, 1965. – Р. 3.

Boulding K. The Economics of the Coming Spaceship Earth / K.Boulding // Environmental Quality in a Growing Economy. – 1966 [Electronic resource]. – Access mode : http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/THOC/Readings/Bouldin g_SpaceshipEarth.pdf.

Carson R. Silent Spring / R.Carson. – USA : Houghton Mifflin, 1962. – 155 p.

Global Plan of Action: Strategies for Implementation : The Habitat Agenda / Istanbul Declaration on Human Settlements (14 June 1996) // United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) ; UN Documents: Gathering a body of global agreements [Electronic resource]. – Access mode : http://www.un-documents.net/ha-4.htm.

Istanbul Declaration on Human Settlements (14 June 1996) / United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) ; UN Documents: Gathering a body of global agreements [Electronic resource]. – Access mode : http://www.un-documents.net/ist-dec.htm.

Osypenko Е. International regulation of sustainable urban development / Е.Osypenko // SWorldJournal. – 2021. – Vol. 2. – Р. 38–47.

Sustainable Development Goals Cities: Programme / United Nations Human Settlements Programme (Habitat). – 2022 [Electronic resource]. – Access mode : https://unhabitat.org/programme/sustainable-development-goals-cities.

The Habitat Agenda Istanbul Declaration on Human Settlements (14 June 1996) / United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) ; UN Documents: Gathering a body of global agreements [Electronic resource]. – Access mode : http://www.un-documents.net/hab-ag.htm.

The Manifesto for Cities: World Urban Campaign // United Nations Human Settlements Programme (Habitat). – 2012 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.worldurbancampaign.org/resources.

Urban Data: Data and Analytics // United Nations Human Settlements Programme (Habitat). – 2022 [Electronic resource]. – Access mode : https://unhabitat.org/knowledge/data-and-analytics.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Сергієнко, Л. (2024). Міжнародно-правовий механізм розвитку урбанізованих територій: причини, еволюція, наслідки (закінчення). Society and Security, (1(2), 99–112. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-99-112

Номер

Розділ

ПРАВО ТА ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ