Сутність поняття соціальної інклюзії міста та її значення в забезпеченні національної безпеки держави

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-124-130

Ключові слова:

соціальна інклюзія; соціальної інклюзії міста; інклюзивний дизайн; універсальний дизайн; соціальна безпека держави

Анотація

Україна, як країна, перебуває в процесі постійного розвитку та трансформації, стикається з низкою важливих соціальних, економічних та безпекових викликів. Один із таких викликів полягає в забезпеченні рівних можливостей та доступу до соціальних ресурсів для всіх верств суспільства. В цьому контексті, концепція соціальної інклюзії виходить на передній план, щоб стати важливим інструментом сприяння сталому розвитку міст та всієї країни. Соціальна інклюзія передбачає створення умов, за яких кожна людина, незалежно від її походження, статі, віку, фізичного стану чи інших особистих характеристик, може брати активну участь у всіх сферах життя суспільства. Впровадження цього підходу в розвиток міст є особливо актуальним в сучасній Україні, де існують численні виклики у вигляді відсутності доступу до інфраструктури, медичного обслуговування, житла та інших послуг для певних соціальних груп. Впровадження концепції соціальної інклюзії зараз широко визнається як важлива, а не просто хороша практика. Недавній вплив глобальної пандемії, коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) та російсько-українська війна ще більше підкреслили необхідність у впровадженні концепції соціальної інклюзії в розвитку міст України. Сприяння розвитку соціальної інклюзії у містах потребує глибокого розуміння її сутності, факторів, що на неї впливають, і задіяних механізмів публічного управління. У роботі визначено, що теорія і методологія публічного управління розвитком соціальної інклюзії у містах у науці державного управління недостатньо сформована. Існуючі наукові праці зарубіжних та вітчизняних учених засвідчують наявність різних підходів до публічного управління розвитку соціальної інклюзії. Було висвітлено суть соціальної інклюзії як створення справедливого та доступного міського середовища, де всі люди, незалежно від свого походження чи характеристик, можуть брати активну участь у соціальних, економічних і культурних аспектах міського життя. Соціальна інклюзія наголошує на необхідності подолання структурних бар’єрів, дискримінації та нерівності для сприяння інклюзивним містам та забезпечення соціальної безпеки держави.

Посилання

WIEGO, «Inclusive Cities Project», [Online], available at: https://www.wiego.org/inclusive-cities-project#:~:text=What%20Are%20Inclusive%20Cities%3F,%2C%20planning%2C%20and%20budgeting%20processes

Dalziel, L.M. and Anderson, N.M. (2015), «Measuring Social Inclusion: A Key Performance Indicator for Public Policy?», Social Indicators Research.

Healthy Places, [Online], available at: www.healthyplaces.org.au/site/glossary.php

Deakin University, [Online], available at: www.deakin.edu.au/equity-diversity/definitions.php

Reinau, S. (2018), «Social Inclusion as a Pathway to Development: Lessons from Ecuador», International Journal of Social Economics.

Greer, S., Chow, S.L. and Wong, F.P. (2021), «Promoting Social Inclusion through Community Development: A Case Study of an Urban Regeneration Project», International Journal of Community Well-Being.

Ksendzuk, V.V., Voitsitska, K.M., Orel, V.R. and Serhiienko, I.H. (2019), «Publichne upravlinnia mistom v konteksti inkliuzyvnoho rozvytku», [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/58.pdf

Naida, Yu.M. and Tkachenko, L.M. (2014), «Standarty hromadsko-aktyvnoi shkoly: sotsialna inkliuziia», [Online], available at: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5617/1/Y_Naida_SGAS_SI.pdf

Zalievska, K. (2019), Vkhid vilnyi: inkliuzyvne misto, [Online], available at: https://telegraf.design/vhid-vilnyj-inklyuzyvne-misto/

Mace, R. (1998), «The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities», Center for Universal Design.

Steinfeld, E. and Maisel, J. (2012), Universal Design: Creating Inclusive Environments, John Wiley & Sons.

Clarkson, J., Coleman, R., Keates, S. and Lebbon, C. (2003), Inclusive Design: Design for the Whole Population, Springer.

Burgstahler, S. (2015), Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice, Harvard Education Press.

Langdon, P., Clarkson J. and Robinson P. (2010), Designing Inclusive Interactions, Springer.

Abdulaieva, R. (2022), «Dostupne misto: chotyry proiekty, yaki ruinuiut bariery», [Online], available at: https://media.zagoriy.foundation/velyka-istoriya/dostupne-misto-chotyry-proyekty-yaki-rujnuyut-baryery/

Sanders, E. and Stappers, P.Jan, «Co-creation and the New Landscapes of Design», CoDesign.

Treviranus, J. (2016), «An Introduction to Inclusive Design», Journal of Visual Impairment & Blindness.

Ljungblad, S. (2018), «An Inclusive Approach to Designing for Well-being for Older Adults», CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Martens, J.-B. (2017), «Promoting Inclusive Design Thinking Through Collaborative Prototyping in Makerspaces», Universal Access in the Information Society.

Список використаної літератури:

Inclusive Cities Project / WIEGO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wiego.org/inclusive-cities-project#:~:text=What%20Are%20Inclusive%20Cities%3F,%2C%20planning%2C%20and%20budgeting%20processes.

Dalziel L.M. Measuring Social Inclusion: A Key Performance Indicator for Public Policy? / L.M. Dalziel, N.M. Anderson // Social Indicators Research. – 2015.

Healthy Places [Electronic resource]. – Access mode : www.healthyplaces.org.au/site/glossary.php.

Deakin University [Electronic resource]. – Access mode : www.deakin.edu.au/equity-diversity/definitions.php.

Reinau S. Social Inclusion as a Pathway to Development: Lessons from Ecuador / S.Reinau // International Journal of Social Economics. – 2018.

Greer S. Promoting Social Inclusion through Community Development: A Case Study of an Urban Regeneration Project / S.Greer, S.L. Chow, F.P. Wong // International Journal of Community Well-Being. –2021.

Публічне управління містом в контексті інклюзивного розвитку / В.В. Ксендзук, К.М. Войціцька, В.Р. Орел, І.Г. Сергієнко. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/58.pdf.

Найда Ю.М. Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія / Ю.М. Найда, Л.М. Ткаченко. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5617/1/Y_Naida_SGAS_SI.pdf.

Залєвська К. Вхід вільний: інклюзивне місто / К.Залєвська. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://telegraf.design/vhid-vilnyj-inklyuzyvne-misto/.

Mace R. The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities / R.Mace. – Center for Universal Design, 1998.

Steinfeld E. Universal Design: Creating Inclusive Environments / E.Steinfeld, J.Maisel. – John Wiley & Sons, 2012.

Inclusive Design: Design for the Whole Population / J.Clarkson, R.Coleman, S.Keates, C.Lebbon. – Springer, 2003.

Burgstahler S. Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice / S.Burgstahler. – Harvard Education Press, 2015.

Langdon P. Designing Inclusive Interactions / P.Langdon, J.Clarkson, P.Robinson. – Springer, 2010.

Абдулаєва Р. Доступне місто: чотири проєкти, які руйнують бар’єри / Р.Абдулаєва. – 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://media.zagoriy.foundation/velyka-istoriya/dostupne-misto-chotyry-proyekty-yaki-rujnuyut-baryery/.

Sanders E. Co-creation and the New Landscapes of Design / E.Sanders, P.Jan Stappers // CoDesign.

Treviranus J. An Introduction to Inclusive Design / J.Treviranus // Journal of Visual Impairment & Blindness. – 2016.

Ljungblad S. An Inclusive Approach to Designing for Well-being for Older Adults / S.Ljungblad // CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. – 2018.

Martens J.-B. Promoting Inclusive Design Thinking Through Collaborative Prototyping in Makerspaces / J.-B. Martens // Universal Access in the Information Society. – 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Войціцька, К., & Кусік, Н. (2024). Сутність поняття соціальної інклюзії міста та її значення в забезпеченні національної безпеки держави. Society and Security, (1(2), 124–130. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-124-130

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ