Механізм забезпечення управління економічною безпекою в умовах динамічних і структурних змін розвитку національної економіки України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-131-140

Ключові слова:

національна безпека; економічна безпека; національна економіка; зміни; економічні показники; інвестиції; експорт; імпорт

Анотація

У дослідженні визначено, що національним інтересам України відповідає сталий розвиток національної економіки, інтеграція в Європейський економічний простір, розвиток рівноправного, взаємовигідного економічного співробітництва з іншими державами. Виділено, що важливе місце в безпековому напрямі займають виклики, пов’язані з збройною агресією росії. Проаналізовано зміст такої категорії як «економічна безпека» та розглянуто існуючі підходи до її визначення. Подано бачення, що сутність економічної безпеки можливо представити як стан захищеності самодостатнього розвитку країни, при якому гарантуються стійке зростання економічних показників, ефективне задоволення потреб населення, захист інтересів держави на національному і міжнародному рівнях шляхом успішної реалізації завдань фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки. Здійснено системний фрагментарний аналіз основних показників, що характеризують економічну безпеку України. Зазначено, що показники всіх основних складових економічної безпеки залишаються низькими, зберігають високі ризики прояву масштабних дестабілізаційних явищ у розвитку економіки в довгостроковій перспективі. Запропоновано чинники для поліпшення рівня економічної безпеки України в умовах військової агресії росії та відбудови України в післявоєнний період.

Посилання

«Aktualni vyklyky ta zahrozy ekonomichnii bezpetsi ukrainy v umovakh voiennoho stanu», Instytut stratehichnykh doslidzhen, [Online], available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/executive-1.pdf

Bandurka, O.M. (2021), «Ekonomichna bezpeka Ukrainy: vyklyky ta zahrozy», Ekonomichna bezpeka derzhavy v konteksti natsionalnykh interesiv, zb. tez dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 23 kvit., KhNUVS, Kharkiv,. pp. 16–18.

Varnalii, Z.S., Melnyk, P.V., Taranhul, L.L. et al. (2009), Ekonomichna bezpeka, navch. рosib, Znannia, Kyiv, 647 р.

Vinichuk. M.V. and Nakonechna, N.V. (2017), Ekonomichna bezpeka derzhavy: sotsialno-ekonomichnyi vymir, navch. posibn, Liha-Pres, Lviv, 322 р.

Verkhovna Rada URSR (1990), Pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy, Deklaratsiia vid 16.07.1990 No. 55-XII, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text

Iermoshenko, M.M. and Horiacheva, K.S. (2010), Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo, nauk. monohr, Natsionalna akademiia upravlinnia, Kyiv, 232 р.

Zhalilo, Ya.A. (2004), «Do formuvannia katehorialnoho aparatu nauky pro ekonomichnu bezpeku», Stratehichna panorama, No. 3, рр. 97–104.

Verkhovna Rada Ukrainy (1996), Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy, Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 No. 964- IV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy (2021), Informatsiia shchodo intehralnoho pokaznyka ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, Lyst vid 03.10.2021 No. 3032-05/48176-09, [Online], available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/93135/response/341539/attach/3/0.pdf?cookie_passthrough=1

Verkhovna Rada Ukrainy (1996), Konstytutsiia Ukrainy, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Heiets, V. (1999), Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, In-t ekon. Prohnozuvannia NAN Ukrainy, Lohos, Kyiv, 56 p.

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy (2007), Metodyka rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, Nakaz vid 02.03.2007 No. 60 (vtratyv chynnist), [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07#Text

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy (2015), Metodychni rekomendatsii shchodo kompleksnoi otsinky obsiahiv neproduktyvnoho vidplyvu (vyvezennia) finansovykh resursiv za mezhi Ukrainy, Nakaz vid 24.03.2015 р. No. 286, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286731-15#Text

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy (2009), Metodychni rekomendatsii shchodo prohnozuvannia naslidkiv ta otsinky vplyvu na stan ekonomichnoi bezpeky derzhavy pryvatyzatsii deiakykh katehorii pidpryiemstv, Nakaz vid 29.05.2009 No. 518, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0518665-09#Text

Ministerstvо ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy (2013), Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, Nakaz vid 29.10.2013 No. 1277, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text

Moldovan, O.O. (2021), «Formuvannia katehorialnoho aparatu nauky pro ekonomichnu bezpeku: suchasnyi zriz», Stratehichna panorama, No. 1–2, рр. 94–105.

Moskvin, B.Iu. (2022), «Ekonomichna bezpeka finansovykh instytutsii v umovakh voiennoho stanu v Ukraini», Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, No. 2 (46), pp. 110–119.

Popadynets, N.M. (2016), «Osnovni chynnyky zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy», Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, zb. nauk. pr., DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy», in. Kravtsiv, V.S. (ed.), Issue 2 (118), рр. 20–23.

Pravdyvets, O.M. (2022), «Ekonomichna bezpeka, yak naivyshcha funktsiia derzhavy», Vcheni zapysky Universytetu «KROK», No. 2 (66), pp. 40–43, [Online], available at: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-40-43

Verkhovna Rada Ukrainy (1997), Pro Kontseptsiiu (osnovy derzhavnoi polityky) natsionalnoi bezpeky Ukrainy, Postanova vid 16.01.1997 No. 3/97-ВР, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3/97-%D0%B2%D1%80#Text

Ukoopspilkа (2008), Pro Kontseptsiiu ekonomichnoi bezpeky spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy, Postanova vid 12.11.2008, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0007626-08#Text

Verkhovna Rada Ukrainy (2024), «Pro Radu z pytan pidtrymky pidpryiemnytstva v umovakh voiennoho stanu», Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.01.2024 No. 30/2024, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/30/2024#Text

KMU (2014), Pro sklad robochoi hrupy z rozroblennia proektiv Stratehii zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ta Natsionalnoi prohramy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2005 roku, Rozporiadzhennia vid 25.05.1998 No. 345, [Online], available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/195302_518642

Verkhovna Rada Ukrainy (2019), Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku, Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 No. 722/2019, [Online], available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Natsionalnyi bank Ukrainy, [Online], available at: https://bank.gov.ua/

Verkhovna Rada Ukrainy (2021), Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku, Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11.08.2021 No. 347/2021, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0048525-21#Text

Sukhorukova, A.I. (2010), Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy, Nats. in-t probl. mizhnar. bezpeky pry RNBO Ukrainy, VD «Stylos», Kyiv, 685 р.

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy (2008), Tymchasova metodyka kompleksnoi otsinky obsiahiv neproduktyvnoho vidplyvu (vyvezennia) finansovykh resursiv za mezhi Ukrainy, Nakaz vid 05.05.2008 No. 149, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149665-08#Text

Tretiak, V.V. and Hordiienko, T.M. (2010), «Ekonomichna bezpeka: sutnist ta umovy formuvannia», Ekonomika ta derzhava, No. 1, pp. 6–8, [Online], available at: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2010/3.pdf

«Ukrainskyi biznes pid chas viiny: realna analityka ta perspektyvy na maibutnie u 2024 rotsi», [Online], available at: https://finstream.ua/ukrayinskyj-biznes-pid-chas-vijny-analityka/

Kharazishvili, Yu.M. and Dron, Ye.V. (2014), Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen ta rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u serednostrokovii perspektyvi, analit. dop., NISD, Kyiv, 117 р.

Shlemko, V.T. and Binko, I.F. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia, NISD, Kyiv, 144 р.

«Shchomisiachne opytuvannia pidpryiemstv «Ukrainskyi biznes pid chas viiny» (2023), [Online], available at: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=7356

Iurchyshyn, V. (2023), Stan ekonomiky ta perspektyvy yii vidnovlennia u 2023 r., аnalitychna dopovid, Tsentr Razumkova, Kyiv, [Online], available at: https://razumkov.org.ua/images/2023/05/18/2023-MATRA-I-KVARTAL-8.pdf

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, [Online], available at: https://sdgs.un.org/2030agenda

Список використаної літератури:

Актуальні виклики та загрози економічній безпеці України в умовах воєнного стану / Інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/executive-1.pdf.

Бандурка О.М. Економічна безпека України: виклики та загрози / О.М. Бандурка // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 16–18.

Економічна безпека : навч. посіб. / З.С. Варналій, П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул та ін. – Київ : Знання, 2009. – 647 с.

Вінічук М.В. Економічна безпека держави: соціально-економічний вимір : навч. посібн. / М.В. Вінічук, Н.В. Наконечна. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 322 с.

Декларація про державний суверенітет України : Відомості Верховної Ради УРСР ; від 16.07.1990 № 55-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text.

Єрмошенко М.М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : наук. моногр. / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева. – Київ : Національна академія управління, 2010. – 232 с.

Жаліло Я.А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку / Я.А. Жаліло // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3. – С. 97–104.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text.

Інформація щодо інтегрального показника економічної безпеки України / Лист Міністерства економіки України від 03.10.2021 р. № 3032-05/48176-09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dostup.pravda.com.ua/request/93135/response/341539/attach/3/0.pdf?cookie_passthrough=1.

Конституція України / Відомості ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Концепція економічної безпеки України / кер. проєкту В.Геєць ; Ін-т екон. прогнозування НАН України. – Київ : Логос, 1999. – 56 с.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 (втратив чинність) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07#Text.

Методичні рекомендації щодо комплексної оцінки обсягів непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.03.2015 р. № 286 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286731-15#Text.

Методичні рекомендації щодо прогнозування наслідків та оцінки впливу на стан економічної безпеки держави приватизації деяких категорій підприємств : Наказ Міністерства економіки України від 29.05.2009 № 518 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0518665-09#Text.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.

Молдован О.О. Формування категоріального апарату науки про економічну безпеку: сучасний зріз / О.О. Молдован. – Стратегічна панорама. – 2021. – № 1–2. – С. 94–105.

Москвін Б.Ю. Економічна безпека фінансових інституцій в умовах воєнного стану в Україні / Б.Ю. Москвін // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2022. – № 2 (46). – С. 110–119.

Попадинець Н.М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України / Н.М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. ; відп. ред. В.С. Кравців ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». – 2016. – Вип. 2 (118). – С. 20–23.

Правдивець О.М. Економічна безпека, як найвища функція держави / О.М. Правдивець // Вчені записки Університету «КРОК». – 2022. – № 2 (66). – С. 40–43. DOI: 10.31732/2663-2209-2022-66-40-43.

Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України : Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Про Концепцію економічної безпеки споживчої кооперації України : Постанова Укоопспілки від 12.11.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0007626-08#Text.

Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану : Указ Президента України від 26.01.2024 № 30/2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/30/2024#Text.

Про склад робочої групи з розроблення проектів Стратегії забезпечення економічної безпеки України та Національної програми забезпечення економічної безпеки України на період до 2005 року : Розпорядження КМУ від 25 травня 1998 р. № 345 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakononline.com.ua/documents/show/195302_518642.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/.

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року : Указ Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0048525-21#Text.

Сухорукова А.І. Система економічної безпеки держави / А.І. Сухорукова // Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при РНБО України. – Київ : ВД «Стилос», 2010. – 685 с.

Тимчасова методика комплексної оцінки обсягів непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України : Наказ Міністерства економіки України від 05.05.2008 № 149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0149665-08#Text.

Третяк В.В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В.В. Третяк, Т.М. Гордієнко // Економiка та держава. – 2010. – № 1. – С. 6–8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/1_2010/3.pdf.

Український бізнес під час війни: реальна аналітика та перспективи на майбутнє у 2024 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://finstream.ua/ukrayinskyj-biznes-pid-chas-vijny-analityka/.

Харазішвілі Ю.М. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі : аналіт. доп. / Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь. – К. : НІСД, 2014. – 117 с.

Шлемко В.Т. Економічна безпека України : сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – Київ : НІСД, 1997. – 144 с.

Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (грудень 2023) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=7356.

Юрчишин В. Стан економіки та перспективи її відновлення у 2023 р. : аналітична доповідь / В.Юрчишин. – Київ : Центр Разумкова, 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://razumkov.org.ua/images/2023/05/18/2023-MATRA-I-KVARTAL-8.pdf.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development : Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 [Electronic resource]. – Access mode : https://sdgs.un.org/2030agenda.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Мороз, Ю. (2024). Механізм забезпечення управління економічною безпекою в умовах динамічних і структурних змін розвитку національної економіки України. Society and Security, (1(2), 131–140. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-131-140

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ